Prefer Selangor

GOMBAK

Projek: Kondominium (180 unit)

gombak

 

SHAH ALAM

Projek: Kondominium (550 unit)

shahalam

 

TELUK PANGLIMA GARANG

Projek: Apartment (800 unit)

teluk panglima

   

BANGI

Projek: Apartment (550 unit)

bangi2

 

MERU

Projek: Apartment 5 Tingkat (320 unit)

meru

   

 

Semua ilustrasi adalah gambaran pelukis semata-mata. Maklumat/spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan mengikut cadangan/kelulusan arkitek atau jurutera projek atau pihak berkuasa berkaitan dan tidak boleh diambil kira sebahagian daripada tawaran atau kontrak dan Sekretariat Komuniti Prefer Malaysia serta pemaju yang dilantik tidak boleh dipertanggungjawabkan atas perubahan atau maklumat yang tidak tepat.