Kondominium Prominence, Bukit Mertajam Pulau Pinang dibuka untuk Pemilihan Lot SewaMilik (Rent To Own)

Pengumuman
Dates: 12/07/2017 09:00 AM - 31/07/2017 04:00 PM

Tempat: Pulau Pinang

Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence Prominence

 

 

 

Tarikh


  • Dari 12/07/2017 09:00 AM hingga 31/07/2017 04:00 PM